Câu chuyện bộ não

Ngày 18-8-2014.

Con yêu,

Con có biết bộ não của loài người chúng ta thực sự là một công trình vĩ đại. Nhưng chúng ta mới sử dụng được 10% những gì mà bộ não có thể làm. Nhưng chỉ với 10% ấy, con người đã biến đổi toàn bộ cuộc sống, toàn bộ xã hội và toàn bộ thế giới như con đang thấy ngày nay. Nếu biết cách thúc đẩy bộ não mình làm việc hơn nữa, con người sẽ còn tạo ra những khả năng phi thường. Đó là việc mà thế hệ những người đi trước đang cố tìm kiếm để trao lại cho các con.

Nhưng loài người không phải là loài sinh vật sử dụng công suất não lớn nhất trái đât mà là cá heo. Loài cá heo thân thiện và thông minh sử dụng đến 20% công suất của bộ não nên chúng có khả năng định vị băng sóng siêu âm. Nhờ khả năng này chúng dễ dàng phát hiện và truy đuổi con mồi dưới nước hay chạy trốn kẻ thù.

Scroll To Top