Từ qua đến giờ trên tường FB nhà tôi cứ chốc chốc lại có tin liên quan đến việc bà Hằng livestream. Đúng là không chỉ con số người xem live kỷ lục, mà số người bàn tán về nó sau đó mới cho thấy tầm ảnh hưởng mạng của bà này. Tôi cũng hơi

Read More

12 quy tắc này với tôi thì cực kỳ hữu ích. Chúng là những quy tắc rất nhỏ, dễ thực hiện nhưng có thể cải thiện đến 500% năng suất của bạn.

...
Read More