Muốn bán được đất content phải chất. Như bán nước cất, phải nói tinh hoa của đất trời. Trình phát triển content bán đất của môi giới ngày càng siêu nhờ vận dụng các yếu tố tâm lý và cảm xúc trong nội dung. Trước đây là chú Tám xuất ngoại bán gấp biệt thự

Read More